لیست تعرفه خدمات درمانی سلامت یار در آزمایشگاه سیدالشهدا (گیلان-آستارا)

 

ردیفنوع خدمتسهم سلامت یارسهم بیمار
1آزمایشات تشخیص طبی25%75%