لیست تعرفه سلامت یار در مرکز دندانپزشکی دکتر مجید پاک نیت  (گیلان - رشت)

 

شرح خدمتتعرفه آزاددرصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت50.000100%رایگان
رادیوگرافی پری اپیکال65.00060%25.000
جرم گیری و بروساژ دو فک350.00060%150.000
کشیدن دندان قدامی150.00045%80.000
کشیدن دندان خلفی150.000 35%100.000
کشیدن دندان عقل معمولی

150.000

300.000

35%

45%

100.000

170.000

کشیدن ریشه نسج نرم

150.000

300.000

20%

35%

120.000

200.000

جراحی دندان عقل

500.000

700.000

50%

250.000

350.000

ترمیم دندان تک سطحی با آمالگام350.00050%170.000
ترمیم دندان دو سطحی با آمالگام450.000 50%225.000
ترمیم دندان سه سطحی با آمالگام500.000 45%270.000
ترمیم دندان تک سطحی با کامپوزیت400.00055%185.000
ترمیم دندان دوسطحی با کامپوزیت500.000 55%235.000
ترمیم دندان سه سطحی با کامپوزیت600.000 55%280.000
ترمیم دندان بیلدآپ500.000 40%300.000
P . A  ویزیت + عصب کشی تک کانال + ترمیم + عکس850.00040%500.000
P . A  ویزیت + عصب کشی دوکانال + ترمیم + عکس1.000.000 35%650.000
P . A  ویزیت + عصب کشی سه کانال + ترمیم + عکس1.250.000 40%750.000
عصب کشی هر کانال اضافه100.000 50%50.000
پالپوتومی500.000 50%250.000
با چسب (PFM) روکش هر واحد دندان

750.000

900.000

35%

25%

500.000

750.000

روکش زیرکونیا1.300.00030%900.000
لمینت کامپوزیتی780.00035%500.000
سفید کردن دندان هرفک با لیزر (office)1.200.00030%850.000
پروتز متحرک کامل هر فک

1.500.000

2.000.000

40%

30%

950.000

1.400.000

نایت گارد 715.00030%500.000
ارتودنسی متحرک2.500.00025%1.900.000

مبالغ به تومان درج شده است