تعرفه توافق شده سلامت یار در مطب آقای دکتر سید مهدی نقبایی (گیلان - رشت)

                   (متخصص کودکان و نوزادان)

 

شرح خدمتتعرفه آزاددرصد کسر سلامت یارسهم بیمار
ویزیت55.00035%35.000