تعرفه  سلامت یار در مطب خانم دکتر ستاره رودباری (گیلان - رشت)

متخصص جراحی عمومی

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت60.00050%  30.000