لیست تعرفه سلامت یاردر مرکز دندانپزشکی دکتر کریم زاده (گیلان – آستارا)

 

 

ردیفشرح خدمتتعرفه آزادسهم سلامت یارسهم بیمار
1ویزیت وطرح درمان------رایگان
2پری اپیکال15.00050%8.000
3جرمگیری کامل دو فک و بروساژ500.00060%200.000
4جراحی لثه250.00040%150.000
5(کشیدن دندان (خلفی150.00045%80.000
6کشیدن دندان عقل250.00040%150.000
7ترمیم دندان600.00050%300.000
8(تک کانال)  P.Aویزیت+عصب کشی+ترمیم+عکس600.00040%370.000
9(دو کانال) P.Aویزیت+عصب کشی+ترمیم+عکس700.00030%480.000
10(سه کانال) P.Aویزیت+عصب کشی+ترمیم+عکس800.00025%600.000
11پروتز یک فک4.000.00050%2.000.000
12(PFM) هر واحد پروتز ثابت800.00020%650.000
13ونیر400.000 - 500.00025%-30%300.000 - 350.000
14(BLEACHING )  سفید کردن دندان با لیزر1.000.00032%680.000
15سفید کردن ریشه دندان400.00050%200.000
16لمینت کامپوزیتی400.000 - 600.00050%200.000 - 300.000
17لمینت سرامیکی700.000 - 1.000.00030%-43%400.000 - 700.000
18(postcore) پست لابراتور200.00050%100.000
19نگین150.00047%80.000
20پین داخل کانال100.00050%50.000