تعرفه سلامت یار ئر مطب خانم دکتر مهرنوش یدک (گیلان - رشت)

متخصص زنان و زایمان

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت60.00035%  40.000
ویزیت با بیمه پایه 50.00030%  35.000
NST60.00040%  36.000
پاپ اسمیر50.00030%  35.000
سونوگرافی60.00040%  36.000
گذاشتن IUD150.00040%  90.000
برداشتن IUD100.00040%  60.000
کشیدن بخیه60.00035%  40.000
شستشوی پس از عمل40.00040%  24.000
جراحی سرپایی در مطبتعرفه مصوب40%  60%