تعرفه سلامت یار در مطب خانم دکتر پروانه حیدری راد ( گیلان - رشت)

متخصص اعصاب و روان

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت اول90.00035%  70.000
ویزیت دوم به بعد 66.00025%  49.000
روان درمانی 30 دقیقه150.00020%  120.000