تعرفه سلامت یار در درمانگاه منظریه ( گیلان - رشت)

خدمات زیبایی

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
صورت 65.00030%  45.000
باتک (کفل)80.00030%  56.000
پا کامل230.00030%  160.000
دست کامل125.00030%  87.000
زیر بغل65.00030%  45.000
بازو ها75.00030%  52.000
ساعدها75.00030%  52.000
ساق ها 130.00030%  91.000
ران ها130.00030%  91.000
بیکینی80.00030%  56.000
پیشانی30.00030%  20.000
گونه30.00030%  20.000
خط ریش30.00030%  20.000
چانه30.00030%  20.000
پشت لب25.00030%  17.000
خط باسن30.00030%  20.000
شکم40.00030%  28.000
نیم تنه جلو با جلو سرشانه125.00030%  87.000
نیم تنه پشت با پشت سرشانه 125.00030%  87.000
کامل بدن (دست ها و پاها کامل ، ژنیتال و زیر بغل ، همراه با لیزر تمام صورت به عنوان اشانتیون پکیج کل بدن)485،00030%  340.000