تعرفه خدمات زیبایی سلامت یار در مطب نوین ( گیلان - رشت)

دستگاه دایود

 

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
کل بدن 480.00030%  336.000
صورت 60.00030%  42.000
پا کامل220.00030%  154.000
دست کامل120.00030%  85.000
ساعد70.00030%  49.000
ساق پا 130.00030%  90.000
بیکینی 60.00030%  42.000
چانه35.00030%  25.000
پشت لب20.00030%  16.000
کمر60.00030%  42.000