آدرس مراکز درمانی سایر شهرستانهای استان گیلان

شهر شاخه درمانینام پزشک یا مرکز آدرستلفنتعرفه سلامت یار
آستارادندانپزشکیدکتر نازنین کریم زادهآستارا - خیابان حکیم نظامی - پشت داروخانه دکتر حریری - ساختمان پارسا - طبقه دوم - واحد 201- دندانپزشکی مارادنت(013)44825250تعرفه
آستاراآزمایشگاه آزمایشگاه سیدالشهداآستارا - خیابان مطهری - درمانگاه سیدالشهدا(013)44825320تعرفه
آستاراپزشکی عمومیبه زودیآستارا - خیابان امام خمینی(013)44800000تعرفه
تالشدندانپزشکیدکتر حسین عبادی تالش - خیابان خرمشهر - طبقه فوقانی کتابفروشی اندیشه (013)44223040تعرفه
تالشمتخصص ارتوپددکتر غفار حبیبیتالش - خیابان معین - خیابان بوعلی(013)44225821تعرفه
تالشپزشک عمومیدکتر حسین آسوبارتالش - ابتدای خیابان خرمشهر (013)44222791تعرفه
تالش فیزیوتراپیافسانه میر مسعودیتالش - خیابان امام - ساختمان دکتر هارونی(013)44222341تعرفه
تالش متخصص اطفالدکتر هادی نوروزیتالش -  خيابان شهيد بهشتي - روبروي بيمارستان شهيد نوراني -  مجتمع آرمين -  طبقه ۳- واحد5(013)44253200تعرفه
تالشتصویربرداری پزشکیدکتر سید شهرام صفویتالش - خیابان شهید بهشتی - جنب داروخانه رازی(013)44220000تعرفه
تالشمتخصص زنان و زایماندکتر طیبه امیدخواهتالش - خیابان معین، مجتمع کاسپین، طبقه سوم(013)44255177نعرفه
تالشمتخصص جراحی عمومیدکتر شوان طاهریتالش - خیابان معین-روبروی ساختمان راستاد-ساختمان کاسپین-طبقه چهارم (013)44237504تعرفه
تالشقلب و عروقدکتر مهستی محبیتالش - مابین سه راه تختی و چهارراه سپاه - پلاک 109(013)44253438تعرفه
ماسالدندانپزشکیدکتر زینب جوادیماسال - جنب بانک تجارت - ساختمان نگین - طبقه اول (013)44661230تعرفه
ماسالپزشک عمومیدکتر شمس اله جوادیماسال - خیابان شهید ماسالی -  جنب ضلع شرقی بانک مسکن - بن بست اول - ساختمان ارشیا(013)44666165تعرفه
ماسالمتخصص زنان و زایماندکتر شیوا احمدیماسال - بالای داروخانه شبانه روزی - طبقه اول - واحد 2(013)44666569تعرفه
ماسالفیزیونراپیحقگوماسال - بالای داراوخانه شبانه روزی - طبقه دوم (013)44666300تعرفه
فومندندانپزشکیدکتر حسام پاداشتفومن - خیابان شهدا - کوچه اطبا - ساختمان دکتر وقاری(013)34739916تعرفه
فومنپزشک عمومیبه زودیفومن (013)34730000تعرفه
فومن بینایی سنجی و عینکبه زودیفومن(013)34730000تعرفه
فومنآب درمانیبه زودیفومن(013)34730000تعرفه
لاهیجاندندانپزشکیدندانپزشکی لبخندلاهیجان - خیابان انقلاب ( امیر شهید) - نبش کوچه بابایی (013)42348400تعرفه
لاهیجانبینایی سنجی و عینکعینک بصیرلاهیجان - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان 22 بهمن - مجتمع آپادانا(013)42211700تعرفه
لاهیجانپزشک عمومیبه زودیلاهیجان (013)42200000تعرفه