تعرفه سلامت یار در مطب دکتر سید محمد شوریده ضیابری ( گیلان - رشت)

دندانپزشک

 

شرح خدمتتعرفه آزاددرصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت50.000100%رایگان
رادیوگرافی پری اپیکال65.00060%25.000
جرم گیری و بروساژ دو فک350.00030%250.000
کشیدن دندان قدامی150.00045%80.000
کشیدن دندان خلفی150.000 30%100.000
کشیدن دندان عقل معمولی

180.000

30%

130.000

کشیدن ریشه نسج نرم

350.000

45%

190.000

ترمیم دندان تک سطحی با آمالگام350.00045%195.000
ترمیم دندان دو سطحی با آمالگام450.000 40%240.000
ترمیم دندان سه سطحی با آمالگام500.000 40%270.000
ترمیم دندان تک سطحی با کامپوزیت400.00050%200.000
ترمیم دندان دوسطحی با کامپوزیت500.000 50%252.000
ترمیم دندان سه سطحی با کامپوزیت600.000 50%300.000
ترمیم دندان بیلدآپ500.000 40%310.000
P . A  ویزیت + عصب کشی تک کانال + ترمیم + عکس800.00030%550.000
P . A  ویزیت + عصب کشی دوکانال + ترمیم + عکس900.000 25%700.000
P . A  ویزیت + عصب کشی سه کانال + ترمیم + عکس1.000.000 20%800.000
عصب کشی هر کانال اضافه100.000 50%50.000
با چسب (PFM) روکش هر واحد دندان

900.000

25%

670.000

پروتز متحرک کامل هر فک

3.000.000

2.000.000

25%

25%

2.250.000

1.500.000

بخیه50.00020%40.000
ارتودنسی متحرک50.00025%40.000