تعرفه سلامت یار در مطب دکتر حمید سعیدی ساعدی ( گیلان - رشت )

رادیوتراپی انکولوژی

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت50.00040%  30.000
شیمی درمانی هر جلسه 250.00030%  180.000