طرح زمرد :

مزایا :

1- بهره مندی از کلیه خدمات دندانپزشکی

2- بهره مندی از خدمات پزشکان عمومی

3- بهره مندی از خدمات ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص

4- بهره مندی از خدمات داخل مطب پزشکان

5- بهره مندی از خدمات فیزیوتراپی

6-بهره مندی از خدمات شیمی درمانی

7- بهره مندی از خدمات عینک و بینایی سنجی

8- بهره مندی از خدمات آب درمانی

9- تحت پوشش گرفتن کلیه کودکان زیر 12 سال در خانواده (رایگان)

10- پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه

11- پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی

12 - پرداخت غرامت هزینه پزشکی حادثه

13- پشتیبانی کامل مشکلات و مسائل مشترکین

14- ارائه شرایط اقساط 12 ماهه ، بدون پیش پرداخت برای بیمه نامه ثالث اتومبیل

15-  ارائه شرایط اقساط 12 ماهه ، بدون پیش پرداخت برای بیمه نامه بدنه اتومبیل

 

 

حق عضویت : 120.000 تومان در سال