تعرفه سلامات یار در مطب دکتر عنایت الله هژیر ( گیلان - رشت)

متخصص قلب و عروق

شرح خدمتتعرفه آزاد آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار با سلامت یار سهم بیماربا سلامت یار و بیمه پایه
ویزیت 50.00040.00040%  30.00024.000
نوار قلب 50.00040.00040%  30.00024.000
اکوکاردیوگرافی260.00050.00040%  156.000120.000
هولتر260.00050.00040%  156.000120.000