تعرفه سلامت یار در مطب نوین ( گیلان - رشت)

 

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت30.00050%  15.000
ویزیت با بیمه پایه 25.00050% 13.000
سوراخ کردن دو گوش با گوشواره ساده80.00050% 40.000
کشیدن ناخن200.00050% 100.000
ختنه460.00050% 230.000
تزریقات5.00050% 2.500
تزریق سرم20.00050% 10.000
آمپول داخل سرم2.50050% 1.000
جراحی کیست

  400.000 -150.000

50% 200.000- 75.000
فصد خون90.00065% 35.000
شستشوی دو گوش80.00050% 40.000
بخیه تا 2 عدد100.00050% 50.000
هر عدد بخیه اضافه40.00050% 20.000