سلامت یار با شرایط وِیژه به صورت حضوری و غیر حضوری اعطای نمایندگی میکند

شرایط نمایندگی حضوری

1- آقا و خانم

2- دارای سابقه کار مرتبط

3- حداقل مدرک کارشناسی

4- روابط عمومی بالا

5- پیگیر بودن و ملزم به گزارش عملکرد

شرایط غیر حضوری

1- آقا و خانم

2- تجربه مناسب در فعالیت در شبکه های مجازی

این شاخه مناسب خانم های خانه دار ، افراد شاغل و ... که زمان کافی را برای فروش حضوری نداشته و میتوانند به صورت مجازی به فعالی بپردازند.